ҚЫЗМЕТІМІЗДІҢ НЕГІЗІНДЕ НЕ ЖАТЫР?

Қор қызметінің қағидаттары

Қор қызметінің әрбір кезеңінде: қаржыландыруды алу, өтінімдерді іріктеу, орындаушыларды іздеу, сараптамалық қорытындыларды жинау, мониторинг және есеп беру және т.б. - барлық жағдайларда Қор бірыңғай қағидаттарды басшылыққа алады.

Қайырымдылық мен жарналар еріктілігі

Қорға жеке және заңды тұлғалардың барлық қайырмалдықтары тек ерікті негізде жүзеге асырылады. Қор донорлық қаражаттың көзін тексермейді және донорлар мен олардың қызметі туралы пікір жасамайды. Қорға түскен қаражаттың барлық түсімдері донордың Қорға жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін қолдау көрсету ниеті ретінде қарастырылады.

Қолжетімділік пен ыңғайлылық

Қор барлық деңгейлерде Қормен өзара іс-қимылды жеңілдету үшін бар күш-жігерін салады. Бұл үшін Қор даму жобалары мен бағдарламаларын іске асыруға дейінгі, іске асыру барысында және одан кейінгі барлық кезеңде халықпен, ҮЕҰ-мен, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылдың цифрлық автоматты тетіктерін жасайды және жетілдіреді.

Көмек берудегі бейтараптылық

Қор субъективті пайымдаулар мен дауларды болдырмау үшін бенефициарлардың тізімін айқындау кезінде заң талаптарына, мемлекеттік органдардың және оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың ресми деректеріне, сондай-ақ сарапшылар мен бенефициарлар арасында мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы мәлімдеме бергеннен кейін сарапшылардың (ұлттық және халықаралық) қорытындыларына сүйенеді.

Қорға қаражаттың түсуі және бөлінуі

Қор донорлардан қаражатты Қордың банктік шоттарына қолма-қол ақшасыз нысанда алады. Соңғы бенефициарларға көмек ең алдымен тауарлар мен қызметтер түрінде көрсетіледі. Егер көмек төлем түрінде көрсетілсе, ол бірінші кезекте соңғы бенефициарлардың банктік шоттарына көрсетілуі керек. Кейбір жағдайларда көмек Қордан алынған қаражат есебінен даму жобасын немесе бағдарламасын іске асыратын ҮЕҰ және/немесе мемлекеттік органдардың (немесе олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының) банктік шоттарына қолма-қол ақшасыз төлемдер түрінде көрсетілуі мүмкін. Сондай-ақ, Қор донорлардан үй-жайларды немесе басқа да материалдық активтерді немесе Қордың жобалар мен даму бағдарламаларын іске асыру немесе Қордың әкімшілік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдалана алатын қызметтерді өтеусіз беру түрінде көмек ала алады.

Қаражатты мақсатты жұмсау және әкімшілік шығыстарды қаржыландыру

Донорлардан алынған барлық қаражат Қордың жобалары мен даму бағдарламаларын мақсатты қаржыландыруға жіберіледі. Қордың әкімшілік және ұйымдастырушылық шығыстары ақша қаражатын екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына уақытша орналастырудан түсетін инвестициялық кіріс есебінен өтелетін болады.

Үнемділік және тиімділік

Жобаларды, даму бағдарламаларын іске асыру үшін немесе Қордың әкімшілік қызметі шеңберінде Қор сатып алатын тауарлар мен қызметтер бәсекелестік негізде тауарлардың немесе көрсетілетін қызметтердің сапасы мен құнының оңтайлы арақатынасы болған жағдайда сатып алынады.

Қазақстандық өндірушілерді қолдау

Жобаларды, даму бағдарламаларын іске асыру үшін немесе Қордың әкімшілік қызметі шеңберінде Қор сатып алатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер Қазақстанда өндірілмесе немесе олардың сапа деңгейі сәйкес келмей, үнемділік пен тиімділік негізін қанағаттандырмайтын жағдайлардан басқасында қазақстандық өндірушілерге басымдық беріледі.

Даму тұрақтылығы

Жобаларды жүзеге асыру кезінде қаржыландыру басымдығы жүйелі тәсілдерге беріледі. Мысалы, егер науқасты емдеуді қазақстандық мамандар жүзеге асыра алмаса, шетелде емделуді қаржыландыру немесе науқасты Қазақстанға емдеу үшін шетелдік маманның келуін ұйымдастыру арасындағы таңдау болса, екінші, неғұрлым жүйелі шешімге басымдық беріледі. Өтйкені бұл шара шетелдік және қазақстандық мамандар арасында тәжірибе алмасуға, сондай-ақ осы медициналық қызметті Қазақстанда одан әрі оқшаулауға мүмкіндік жасайды.

Қор қаражаты мен мемлекеттік бюджеттің нақты айырмашылығы

Қор негізінен мемлекеттік қолдау шараларымен қамтамасыз етілмейтін көмек көрсетеді. Осы қағидатты қанағаттандыру үшін жобаны және/немесе даму бағдарламасын қаржыландыру туралы шешім қабылдау кезінде оны осы қызмет саласында жұмыс істейтін уәкілетті мемлекеттік органның құзыретті өкілімен келісу қажет. Осылайша, Қор қызметі мемлекеттік органдардан жауапкершілікті ешбір жағдайда алып тастамайды, ал Қор олардың құзыретіне жататын әлеуметтік және басқа да мәселелерді шешуде олардың «орынбасары» болмайды.

Ашық, адал қызмет

Қор қызметінің ашықтығы мен айқындығы қаражаттың түсуі мен жұмсалуы, даму жобалары мен бағдарламаларының іске асырылуы, олардың тиімділігі және Қор қызметінің басқа да көрсеткіштері туралы есептерді жариялау Қор ресурсы арқылы қызметті кеңінен ақпараттық қамту негізінде қамтамасыз етіледі. Қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында Қор жұмысының тұжырымдамасы мен тетіктерін әзірлеуде қолдау көрсету үшін, сондай-ақ қызметіне аудит жүргізу үшін Қор халықаралық консалтингтік және аудиторлық компанияларға жүгіне алады.

Цифрландыру

Тұрғылықты жеріне қарамастан барлық қазақстандықтардың Қор қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету және оның қызметін бақылау үшін Қор жұмысының барлық кезеңдерінде халық, ҮЕҰ және мемлекеттік органдар үшін Қормен өзара әрекеттесуді жеңілдету үшін цифрлық құралдар пайдаланылады.

Дін және саясат мәселелері

Қор діни және саяси мәселелерге, ұйымдарға, партияларға және т.б. әсер ететін ешбір даму жобалары мен бағдарламаларын қаржыландырмайды.

Жобалық басқару

Қор өз қызметінде өтінімдерді іске асыруда жобалық әдіс қағидаттарын ұстанады. Жобаны басқару нақты мақсаты бар маңызды және ауқымды тапсырмаларды басқару әдістемесін, сондай-ақ өтінімдерді өңдеудің белгіленген және реттелетін мерзімдерін білдіреді.

Есеп саясаты және корпоративтік басқару

Қор өз қызметінде Қамқоршылық кеңесінің отырысында бекітілген есеп саясатын және корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесін басшылыққа алады.

Ғылыммен және сарапшылық қоғамдастықпен өзара әрекеттесу

Қор өз қызметінде ғылыми және сарапшылық қауымдастықтармен (ғылыми және басқа ұйымдар, ғалымдар, университеттер, сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар, консультанттар, оның ішінде халықаралық) өзара әрекеттеседі және оларды өз қызметіне тартады. Бюджетте осы өзара іс-қимылға қаражат бөлу қарастырылуы мүмкін. Ынтымақтастық үшін ғылыми кеңесшілер мен сарапшыларды таңдау кезінде Қор сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттарын, сондай-ақ ашықтық пен жариялылық қағидаттарын басшылыққа алады.

Сіз қиын өмірлік жағдайға тап болдыңыз ба?

Өтінім қалдырыңыз, Қор Сізге көмек көрсету мүмкіндігін табуға тырысады
© Социальный фонд «Қазақстан халқына»
С помощью Дизайн десант.
© «Қазақстан халқына» Қоғамдық қоры
Дизайн десант көмегімен.